Jaký je nový standard firemních benefitů v oblasti zdraví?

rozhovor pro časopis HR FORUM, červen 2021

Proč bychom měli změnit své vnímání benefitů?

Myslím si, že benefity v dnešním pojetí vlastně předběhly dobu. Kolikrát žasnu, jaké úchvatné možnosti mají zaměstnanci k dispozici. Přes to všechno se kondice společnosti zhoršuje a po roce na home office je tento trend ještě markantnější. Proto je potřeba se místo přidávání dalších výhod podívat lépe na celou koncepci.

Říkáte, že stávající systém benefitů je jako rozdávání závodních aut bez řidičského průkazu..

Je to mé oblíbené přirovnání. Firmy s dobrým úmyslem umožňují zaměstnanci sportovat, ale už tolik neřeší, jak to dělat zdravě. O stravenkách ani nemluvě. Poskytovatelé na druhé straně nemají vůči firmě přímou zodpovědnost. Od zaměstnance se pak očekává, že sám nejlépe ví, co je pro něj dobré. To je ale evidentně nefunkční model, neboť k tomu nikdo nevytvořil adekvátní podmínky. A pak je zde ještě obrovské množství lidí, kteří tyto “zdravotní” benefity ze stejného důvodu ani nevyužívají.

Proto váš projekt propojuje zaměstnavatele a poskytovatele?

Přesně tak. Principem je, aby každý z nich přijal adekvátní část zodpovědnosti a umožnil tak zaměstnanci pracovat s tou svou. Zároveň musí společně vytvářet takové prostředí, které nabídne i nesportujícím lidem možnost s nějakou formou péče o své zdraví začít.

Zodpovědnost je vaše velké téma…

Ano. Věřím, že v dnešní době je dialog v oblasti osobní zodpovědnosti klíčový. 
Říká se, že “dospělý člověk je ten, který přijal zodpovědnost za všechna svá rozhodnutí”, což mj. znamená, že se nevymlouvá – kolik takových znáte?

Takových je opravdu velmi málo. Jak tedy projekt funguje?

Na základě více než 15leté zkušenosti individuální péče o zaměstnance z velkých firem jsem společně s kolegy vytvořil službu SPARRING POINT. 

Jde o formát, který poskytuje komplexní, systematickou a především koncepční péči v oblasti zdraví přímo na pracovišti. Představte si to jako takového firemního zahradníka, který pomáhá firmě vzkvétat. Je k dispozici všem tak, jak to potřebují – firmě, aby pomohl s výběrem benefitů, které sám zároveň realizuje, a zaměstnanci, aby mu poradil, jak je správně využít. 
A především – tuto zahradu mají všichni stále před očima. Také proto si nemůže dovolit svou práci dělat špatně. To je ta zodpovědnost a proto zde mluvím o tvorbě standardu. 
Nejde nám tedy pouze o náš konkrétní produkt, nebo službu, ale o princip – změnu paradigmatu fungování benefitů.

Jan Hrabík
Jan Hrabík

Jak na takovou nabídku reagují firmy?

Měli jsme opravdu štěstí na našeho prvního velkého klienta, SAP Services, se kterým úspěšně spolupracujeme už pátým rokem. Věřím, že je to i tím, že jejich CEO Iveta Chválová sama aktivně sportuje a běžně navštěvuje skupinové lekce společně se zaměstnanci, což není zcela obvyklá praxe. Pro cca 2000 zaměstnanců jsme zde denně k dispozici s kompletními službami firemního fitness s recepcí a dalšími “vychytávkami”. 
Kvalita naší spolupráce se nejvíce projevila při uzavření budovy v březnu 2020. Trochu jsme se báli, ale SAP prokázal právě tu zmiňovanou zodpovědnost a po celou dobu benefity pro své lidi drží. Takže my jsme obratem převedli služby kompletně do online, vytvořili novou platformu, spustili vlastní e-shop a nakonec jsme byli s mnoha zaměstnanci paradoxně v mnohem intenzivnějším kontaktu než dříve. 
Jako podporu na home office nabídl SAP svým zaměstnancům externí monitory. My jsme přidali ruku k dílu a rozváželi lidem domů ergonomické židle z jejich kanceláří. Tuto spolupráci si tak opravdu užíváme, při navazování nových partnerství se o ni stále opíráme a jsme rádi, že firem s tímto přístupem je stále více.

Spolupracujete také s Fakultou Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy, kde zároveň vyučujete. Jak jdou tyto dva světy dohromady?

Cítím velkou podporu od mnoha kolegů z naší fakulty. V akademickém prostředí není jednoduché prosazovat nové věci, ale myslím, že se nám to společně daří a naše synergie se rozvíjí. Chci ukazovat nejen stávajícím studentům, že mi naše škola dala dobrý základ. Věřím, že právě pro projekty, jako je tento, by nás měla připravovat. Na této myšlence snažím podílet vlastním příkladem.